Andra behandlingsalternativ

Ibland kan njurtransplantation vara ett behandlingsalternativ. För andra kan konservativ vård utan dialys vara ett alternativ.

Vad är en njurtransplantation?

En njurtransplantation är en kirurgisk operation där en frisk njure från en donator placeras i din kropp. Den nya njuren filtrerar ditt blod och avlägsnar överskottsvätska på samma sätt som dina egna njurar skulle göra om de var friska.

Sjukvårdspersonal som diskuterar njurdialys

Vad krävs för att få en njurtransplantation?

Det finns ett antal olika faktorer som avgör om njurtransplantationen blir lyckad. Om din allmänna hälsa är bra kan din vårdgivare besluta att du är en lämplig kandidat för en njurtransplantation och rekommendera att du registrerar dig på väntelistan för njurtransplantation, eller utforskar om det finns levande donatorer som t.ex. familjemedlemmar.

Placeholder Large Tile Image

Hur sannolikt är det att en njurtransplantation lyckas?

Organ Procurement and Transplantation Network rapporterar att chansen att en njurtransplantation med en njure från en levande donator lyckas är 97 % 1 år efter operationen och 86 % 5 år efter operationen. Motsvarande för njurtransplantation med en njure från en avliden donator rapporteras vara 96 % 1 år efter operationen och 79 % 5 år efter operationen.3

Fördelar med njurtransplantation

Fördelar med njurtransplantation

En lyckad njurtransplantation kan göra det möjligt för dig att leva ett längre och bättre liv än när du fick dialys.  Du behöver inte längre dialysbehandlingar eller begränsa din kost lika mycket som tidigare. Trots detta kan livet vara svårt efter en njurtransplantation. Återhämtning efter en njurtransplantation kan kräva behandling med immunsuppressiva läkemedel som kan ta tid att vänja sig vid samt innebära många sjukhusbesök.

Njurtransplantationer är inte riskfria.

Vad är konservativ njurbehandling?

Konservativ njurvård omfattar aktiv behandling av fysiska symtom på njursvikt och tillhörande sjukdomar med symtom, samt psykiskt och socialt stöd, utan att behandla med dialys eller transplantation, även om teknisk dialys skulle kunna övervägas i vissa fall.

Vad händer sen?

Peritonealdialys (PD) i hemmet

Om du inte kan få en transplantation kan du överväga dialys. Du kanske t.o.m. kan göra det hemma. Lär dig mer om peritonealdialys (PD).

Hemodialys (hem HD) i hemmet.

Det finns mer än ett sätt att utföra dialys hemma. Lär dig mer om hemodialys (hem HD) i hemmet.

Klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)

Du kan också överväga dialys på ett sjukhus eller annan klinik i närheten. Lär dig mer om klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD).