Leva med någon som får dialys

Alla dialyser är unika, livsomvälvande och kommer att förändra ert vardagliga liv. Detta gäller inte bara personer som lever med tillståndet, det gäller även alla närstående som ger dem vård och stöd under dialysen.

Att leva med någon med njursjukdom (CKD) kan vara både en utmaning och en berikande upplevelse. Du kanske känner dig orolig eftersom din närstående är sjuk eller för att du är osäker på om du kan ge den hjälp och det stöd som behövs. Detta är normalt. Kom ihåg att det är precis lika viktigt att ta hand om dig själv. Genom att förstå hur dialysen påverkar er, de olika behandlingskraven och alla nya rutiner som ni kan förvänta er, kan ni förbereda er för att hantera utmaningar och göra det möjligt för er båda att leva era liv till fullo.

Hantera dina känslor och livsstilsförändringar

Hantera känslor och livsstilsförändringar

Att leva med någon som får dialys kan förändra ditt liv också. Till att börja med kan det kännas som en väldigt stor förändring men när ni hittar en rutin kommer de flesta uppgifterna att bli dagliga rutiner. Det finns flera sätt att hjälpa er att anpassa er till era nya roller, känslor och hur dialys kan påverka ert liv. 

Patient som får automatisk peritonealdialys (APD) i hemmet

Förstå din roll som närstående till en person som får peritonealdialys (PD)

Om din närstående funderar på peritonealdialys betyder det att han eller hon kommer att behandlas hemma, eventuellt under natten. Det finns många fördelar med att börja med peritonealdialys i hemmet, och du kan lära dig att utnyttja dem på bästa sätt.

Home home hemodialysis -  Preparing your home for Home HD

Att leva med någon som får hemodialys i hemmet (hem HD)

Om din närstående har valt hemodialys i hemmet kommer du kanske att spela en aktiv roll i deras vård. Det är betydelsefulla beslut som du kanske måste hjälpa till att fatta, från att byta ut rörsystemet till att hjälpa till att utföra behandlingar eller följa ett schema.

Kronisk njursjukdom – utforska behandlingsalternativ

Att vara närstående till någon som får hemodialys på en klinik

Hemodialys på en klinik är ett behandlingsalternativ som många väljer för sin dialys. Det finns vissa saker som du bör veta för att kunna ta hand om dem, och dig själv, under denna resa. Till att börja med kan dialys på en klinik utföras flera gånger i veckan och dialysen varar i 3–5 timmar eller hela natten för varje session. Detta är ett åtagande som ni båda måste vara beredda på.