Resa med dialys

Dialys behöver inte hindra dig från att resa. Här kan du lära dig mer om vilka arrangemang du behöver göra för att kunna behandlas när du är bortrest.    

Airplane flying through the clouds to represent patients traveling while on dialysis

Många personer med kronisk njursjukdom (CKD) känner att det är viktigt att förbli rörlig och kunna resa för att behålla sin självständighet. Du kanske reser i jobbet eller vill besöka familj eller helt enkelt vill resa eftersom du tycker att det är roligt. Det kan kräva särskilda arrangemang för att kunna resa med dialys men du har fortfarande möjlighet att resa om du vill.

Resa när du får dialys

Är det möjligt att resa med dialys?

Ja, det är möjligt för de flesta dialyspatienter att resa och fortsätta med sin behandling när de är bortresta. Din vårdgivare kanske t.o.m. uppmanar dig att resa om du kan eftersom det kan få dig att må bättre psykiskt. Det är viktigt att prata med din vårdgivare, innan du gör några specifika resplaner, så att de kan ge dig råd om hur du kan resa på ett säkert sätt och hjälpa dig att göra i ordning saker så att du kan fortsätta med ditt behandlingsschema när du är bortrest.

Resa när du står på en väntelista för transplantat

Är det möjligt att resa när jag är aktiv på en väntelista för transplantation?

Ja, det är även möjligt att resa när du är aktiv på en väntelista för transplantation. Du måste dock informera din transplantationssamordnare om dina resplaner. De kan ge dig råd om huruvida du kan resa hem tillräckligt snabbt från ditt resmål för att hinna ta emot en njure om en blir tillgänglig när du är bortrest. Om du inte hinner hem kan du även välja att temporärt tas ner från väntelistan under tiden som du reser. Det är viktigt att få korrekt information om hur denna process fungerar för den specifika väntelistan som du är med i. Sök därför aktivt upp svaren till dessa frågor innan du gör några planer att resa bort.

Resa – Resa när du får peritonealdialys

Resa när du får peritonealdialys (PD)

Eftersom patienter som får peritonealdialys (PD) ofta får material levererat till sitt resmål, behöver de ofta bara ta med sin egen APD-maskin (om de får automatisk peritonealdialys). Detta innebär att det brukar vara enklare att resa för patienter som får PD än för patienter som får andra typer av dialys. Om du får peritonealdialys (PD) måste du dock fortfarande planera i förväg hur du ska packa och transportera allt som du behöver för din behandling, eller planera en leverans av behandlingsprodukter.

Resa när du får hemodialys i hemmet (hem HD)

Resa när du får hemodialys i hemmet (hem HD)

De flesta patienter som får hemodialys i hemmet (hem HD) behöver i förväg ordna klinikbaserad behandling på en klinik som ligger nära deras resmål. Ditt sjukhus har en resesamordnare som kan hjälpa dig med dessa planer, därför ska du prata med ditt sjukvårdsteam om hur du kan få det stöd som du behöver. Se också till att ta med dig all medicinsk information som du behöver för att få behandling under din resa.

Resa när du får centerbaserad hemodialys (centerbaserad HD)

Resa när du får klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)

Om du får klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD) behöver du ordna behandling i förväg på en klinik i närheten av ditt resmål. De flesta kliniker har erfarenhet av att samordna behandlingar för resande patienter. Därför ska du fråga ditt vårdteam om det finns någon på din klinik som kan hjälpa dig.

Leva med kronisk njursjukdom (CKD)

Är du närstående till någon som får dialys?

Ditt liv kommer att förändras på olika sätt om du är närstående till en patient som får dialys. Om du vet vad du kan förvänta dig blir det lättare att förbereda sig inför framtiden. Läs mer om vad du kan förvänta dig, hur du kan ge stöd till din närstående och varför det är viktigt att ta hand om dig själv.

Lär dig mer

Vad händer sen?

Motion och dialys

Du får mer nytta av behandlingen om du håller dig fysiskt hälsosam. Lär dig om olika sätt att vara aktiv när du får dialys.

Välja njurvänlig kost

En njurvänlig kost kan verkligen hjälpa dig att må och prestera bättre under din behandling. Lär dig mer om din kost och dialys.

Intimitet

Det är möjligt att fortsätta ha intima relationer när du får dialys. Lär dig mer om intimitet och dialys.