Intimitet

Det är möjligt att fortsätta vara intim när du får dialys. Om du vill  fortsätta vara intim under behandlingen är det viktigt att prata om alla problem som du upplever.

Intimitet när du får dialys

Just nu får du mycket ny information och du kanske undrar hur du ska kunna fortsätta med vissa intima delar av ditt liv. Du kan t.ex. känna att sex är viktigt för ditt fysiska och känslomässiga välbefinnande, men att det inte finns tid för intima relationer eftersom du måste schemalägga behandlingar och hantera medicinering samtidigt som du sköter ditt arbete och dina familjeförpliktelser. Detta är normalt.

Det är vanligt att personer som får dialys har frågor gällande självkänsla, kroppsuppfattning och sexuell lust. Det är viktigt att du pratar med din partner och ditt vårdteam eftersom det hjälper dig att hantera dessa frågor.

Intimitet – Vara intim när du får peritonealdialys

Vara intim när du får peritonealdialys (PD)

Om du får peritonealdialys (PD) är det möjligt att du känner dig obekväm när du har sex med dialysvätska i din bukhåla. Fråga din PD-sköterska om du kan tömma vätskan innan du har sex. Det är möjligt att ha sex när man är ansluten till en PD-dialysmaskin. Du och din partner kommer hitta det bästa sättet att undvika att dra ut katetern. Alternativt kan du fråga din PD-sköterska om det är möjligt att koppla bort sig från dialysmaskinen för att ha sex på natten.

Diskutera intimitet med din partner när du får dialys

Diskutera intimitet med din partner

För att kunna fortsätta ha en nära relation är det viktigt att du pratar med din partner om hur kronisk njursjukdom (CKD) påverkar din sexlust och låter dem dela med sig av sina känslor och behov. Om du diskuterar de fysiska och känslomässiga svårigheter som du upplever kan det hjälpa er att förstå varandra, och du får möjlighet att hantera dessa frågor på ett sätt som känns bekvämt för er båda. Det kan kännas obekvämt att prata om sådana saker, men sexuell dysfunktion är normalt för personer som lever med kronisk njursjukdom (CKD) och ni kanske känner att det minskar stressen om ni pratar om den här aspekten av er relation.

Diskutera brist på sexlust när du får dialys

Brist på sexlust

Din sexlust kan öka och minska under behandlingen p.g.a. ett antal olika anledningar. Du kanske upplever smärta, trötthet eller hormonobalans som kan minska din sexlust. Du kanske känner dig bekymrad över din kroppsuppfattning eller dina sexuella prestationer och detta kan leda till att du inte vill ha fysisk närhet med din partner. Det är viktigt att diskutera dessa känslor med din partner. Om det inte känns bekvämt att ha samlag kan ni fundera på alternativ som kan hjälpa er att fortsätta känna fysisk närhet. 

Om du och din partner beslutar att det inte känns bekvämt att ha sex är det en bra idé att diskutera detta med din vårdgivare så att ni kan lista ut vad som ligger bakom den bristande sexlusten.

Leva med kronisk njursjukdom (CKD)

Är du närstående till någon som får dialys?

Ditt liv kommer att förändras på olika sätt om du är närstående till en patient som får dialys. Om du vet vad du kan förvänta dig blir det lättare att förbereda sig inför framtiden. Läs mer om vad du kan förvänta dig, hur du kan ge stöd till din närstående och varför det är viktigt att ta hand om dig själv.

Lär dig mer

Vad händer sen?

Motion och dialys

Du får mer nytta av behandlingen om du håller dig fysiskt hälsosam. Lär dig om olika sätt att vara aktiv när du får dialys.

Resa med dialys

Det kan vara möjligt för dig att resa när du får dialys. Lär dig mer om att resa med kronisk njursjukdom (CKD).

Välja njurvänlig kost

En njurvänlig kost kan verkligen hjälpa dig att må och prestera bättre under din behandling. Lär dig mer om din kost och dialys.