Motion och dialys

Det är viktigt att motionera regelbundet om du vill hålla dig i form och fortsätta må psykiskt bra under din behandling.

Woman walking her brown dog outside near a large tree

Det finns ett antal olika fysiska och psykiska fördelar med att hålla sig aktiv när man får dialys. Regelbunden motion kan förbättra din självkänsla, hålla dig fysiskt och mentalt aktiv samt ge dig nya möjligheter till socialt umgänge. Motion kan också få dig att ”känna dig mer som dig själv” och hjälpa dig att återfå din fysiska och känslomässiga förmåga att göra de aktiviteter som du gjorde före din diagnos. Innan du påbörjar någon fysisk aktivitet ska du prata med din läkare för att ta reda på vilka alternativ som passar dig bäst.     

Fysiska och känslomässiga fördelar av att motionera när du får dialys

Fysiska och känslomässiga fördelar med att hålla sig aktiv när man får dialys

Fysisk aktivitet är viktigt för att upprätthålla en hälsosam livsstil, oavsett om du får dialys eller inte. Motion i kombination med en njurvänlig kost kan hjälpa dig att upprätthålla en hälsosam vikt, stärka dina muskler samt hjälpa dig att tänka klart och ha en positiv inställning. Regelbunden fysisk aktivitet är särskilt viktigt för att hålla hjärtat friskt. Detta är mycket viktigt när du har kronisk njursjukdom (CKD) eftersom det innebär en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdom.

Olika typer av motion när du får dialys

Vilka typer av motion kan jag göra?

Det finns många typer av fysisk aktivitet som du kan göra när du får dialys. Att motionera när man får dialys kan vara lika enkelt som att promenera regelbundet. Om du vill göra andra aktiviteter kan din vårdpersonal rekommendera ett antal olika former av utomhusmotion som du kan göra, om vädret tillåter. Annars finns det många olika former av motion som du kan göra inomhus.

 

Intimitet när du får dialys

Särskilda betänkligheter

Vissa dialyspatienter har andra medicinska problem som kan påverka deras förmåga att motionera regelbundet. Diabetes och hjärtsjukdom är två av de vanligaste. Om du har dessa tillstånd ska du rådgöra med din läkare innan du börjar motionera, och sedan påbörja ditt träningsschema långsamt och öka längden och intensiteten av aktiviteterna med tiden.

Vätskeintag och motion när du får dialys

Vätskeintag och motion

Det är mycket viktigt att du håller koll på vätskebalansen när du får dialys. Var medveten om att din kropp förlorar mer vätska än normalt när du motionerar. Du bör prata med din vårdgivare för att ta reda på om och hur du bör ändra ditt vätskeintag när du motionerar så att du är säker på att du får i dig tillräckligt mycket vätska och undviker vätskeobalans. Det finns ofta begränsningar för hur mycket vatten och andra vätskor dialyspatienter får dricka, därför bör du diskutera detta med din vårdgivare eller sjuksköterska.

Vad händer sen?

Välja njurvänlig kost

En njurvänlig kost kan hjälpa dig att må och prestera bättre under din behandling. Lär dig mer om din kost och dialys.

Resa med dialys

Det kan fortfarande vara möjligt för dig att resa när du behandlas för kronisk njursjukdom (CKD). Lär dig mer om att resa med dialys.

Intimitet

Det är möjligt att fortsätta ha intima relationer när du får dialys. Lär dig mer om intimitet och dialys.