Välja njurvänlig kost

Njurvänlig kost hjälper till att hålla din kropp i balans och säkerställer att du får den näring som du behöver för att hålla dig välmående.

Njurvänlig kost och dialys

En viktig del av att behandla din kroniska njursjukdom (CKD) är att förstå vad du ska äta och vad du inte ska äta när du får dialys. Genom att upprätthålla en balanserad kost som innehåller kolhydrater, fett, proteiner, mineraler och vätskor får du en bra grund som hjälper dig att hålla dig hälsosam när du får dialys. Det är viktigt att lyssna på vårdpersonalens eller dietistens råd om vad din kropp behöver, särskilt om det betyder att du måste ändra några av dina nuvarande vanor.

Patient and their spouse preparing a kidney-friendly salad together

Anpassa din kost för dialys

Du behöver anpassa ditt dagliga liv på många olika sätt eftersom du kommer att börja med dialysbehandling. Din vårdgivare kanske har berättat för dig att detta även kan innebära att du måste ändra vad du äter och dricker. Eftersom dina njurar inte kan filtrera slaggprodukter och överskottsvätska från din kropp på det normala sättet måste vissa typer av mat uteslutas från din kost för att din kropp ska hålla sig välmående och i balans under behandlingen.

Det behöver inte vara en utmaning att välja en mer njurvänlig kost. Genom att vara medveten om vilken kost du behöver under din behandling kommer du att må bättre och prestera bättre.

Välja njurvänlig kost

Allmänna kostriktlinjer för dialys

Specifika kostrestriktioner för dialys varierar mellan olika personer. Det finns dock några allmänna riktlinjer som alla patienter bör följa, oavsett om de får hemodialys (HD), inklusive hemodialys i hemmet (hem HD) eller peritonealdialys (PD).

Välja njurvänlig kost

Terapiberoende kostriktlinjer

Din optimala dialyskost beror på din ålder, vikt och njurfunktion, vilken typ av dialys du får, samt om du har andra sjukdomar som hypertoni, högt kolesterol eller diabetes. Samma krav på kost gäller för personer som behandlas med peritonealdialys (PD) och hemodialysis (HD), inklusive hemodialys i hemmet (hem HD). Det finns dock några viktiga skillnader att tänka på.

Vad händer sen?

Motion och dialys

Om du motionerar regelbundet när du får dialys kan det hjälpa dig att känna dig fysiskt och mentalt stark. Lär dig mer om olika sätt att hålla dig aktiv under din behandling.

Resa med dialys

Det kan vara möjligt för dig att fortsätta resa efter din diagnos. Lär dig mer om att resa med kronisk njursjukdom (CKD).

Intimitet

Det är möjligt att fortsätta ha intima relationer när du får dialys. Lär dig mer om intimitet och dialys.