Hantera dina känslor

Sättet som du hanterar dina känslor när du får behandling kan ha en stor påverkan på ditt välbefinnande.

Dialysis patient walking with their caregiver with the help of a cane

Det är normalt att uppleva många olika komplicerade känslor när du ska anpassa dig till ett liv med kronisk njursjukdom (CKD). Det är viktigt att vara ärlig mot dig själv om vad du känner och uppleva dessa känslor utan att döma. Genom att beakta dina känslor och dela dina bekymmer över din situation med andra kan du styra känslorna mot en positiv inställning.

Känslor som man kanske upplever när du får dialys

Känslor som du kan uppleva

Alla stora förändringar i livet innebär en mängd olika känslor. Samma sak gäller för kronisk njursjukdom (CKD). Att leva med dialys kräver fysisk och psykisk energi, och det kan hända att du känner dig överväldigad av alla känslomässiga ändringar dialysen för med sig.

Läs mer om känslorna som du kan uppleva 

Skaffa det känslomässiga stödet som du behöver när du får dialys

Få det stöd du behöver

Kom ihåg att du inte är ensam om din situation. Din läkare och andra i vårdteamet kan hjälpa dig att få tillgång till det stöd som du behöver för att hantera dina känslor. För att få mest nytta av detta stödjande nätverk behöver du vara aktiv genom att ställa frågor, rapportera symtom och lära dig om ditt tillstånd. Närstående och andra familjemedlemmar spelar också en viktig roll genom att ge känslomässigt stöd.

Det är viktigt att du är mycket ärlig med din vårdgivare om vilka känslor du har. Du kanske kan prata med en socionom eller psykolog i vårdteamet. Prata med din läkare om du känner dig hjälplös. Om du inte kan prata med din vårdgivare om dina känslor kan du ta kontakt med lokala offentliga resurser.

Leva med kronisk njursjukdom (CKD)

Är du närstående till någon som får dialys?

Ditt liv kommer att förändras på olika sätt om du är närstående till en patient som får dialys. Om du vet vad du kan förvänta dig blir det lättare att förbereda sig inför framtiden. Läs mer om vad du kan förvänta dig, hur du kan ge stöd till din närstående och varför det är viktigt att ta hand om dig själv.

Lär dig mer

Vad händer sen?

Intimitet

Det är möjligt att fortsätta ha intima relationer när du får dialys. Lär dig mer om intimitet och dialys.

Motion och dialys

Du får mer nytta av behandlingen om du håller dig fysiskt hälsosam. Lär dig om olika sätt att vara aktiv när du får dialys.

Resa med dialys

Det kan fortfarande vara möjligt för dig att resa när du behandlas för kronisk njursjukdom (CKD). Lär dig mer om att resa med dialys.