De följande stegen

Att få ut det mesta möjliga av den tid du har till förfogande med ditt vårdteam förutsätter ibland att du ställer de rätta frågorna.

Läkare som lär patient att utföra peritonealdialys (PD) i hemmet
Utforska dina behandlingsalternativ för kronisk njursjukdom

Att få rätt information i rätt tid

Informationen på den här webbplatsen är till för att komplettera det som du har diskuterat med ditt sjukvårdsteam. Att kombinera den här informationen med vad du redan fått reda på kan hjälpa dig att fatta viktiga beslut om vården. 

– att avgöra om du vill eller inte vill ha behandling

– att välja mellan olika typer av behandling

 – att bestämma huruvida du vill fortsätta med samma behandling

Vad du väljer att göra bör styras av vad som är viktigt för dig. 

Baxter_DTP_Illustration_03_0_SE.jpg

3 bra frågor att ställa

När det gäller att fatta beslut om vården i samarbete med vårdteamet är det en bra idé att ställa de här 3 frågorna:

1. Vilka är mina alternativ?

2. Vilka är fördelarna och nackdelarna för mig med vart och ett av alternativen?

3. Hur får jag stöd som kan hjälpa mig att fatta ett beslut som är rätt för mig? 

Dessa 3 frågor är baserade på

Shepherd HL, et. al. Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: A cross-over trial. (Tre frågor som patienter kan ställa för att förbättra kvaliteten på den information som läkare ger om behandlingsalternativ: En cross-over-studie.) Patient Education and Counselling, 2011;84: 379-85