Utforska dina behandlingsalternativ

Genom att hitta en behandling för kronisk njursjukdom (CKD) som bäst passar dina fysiska och känslomässiga behov och din livsstil, kan du förbättra din livskvalitet och sinnesro.

Många som lever med kronisk njursjukdom (CKD) behandlas med dialys, antingen i hemmet eller på en klinik. Dialys är en process där slaggprodukter och överflödig vätska som dina njurar inte längre kan filtrera bort avlägsnas från ditt blod. Dialys filtrerar ditt blod genom ett membran som härmar funktionen av en frisk njure. Membranet kan vara syntetiskt (som ett dialysfilter) eller naturligt (som bukhinnan). Under dialysbehandlingen flödar de små slaggprodukterna i ditt blod genom detta membran och in i en vätska som kallas dialysat, vilket renar ditt blod.

Patient som får peritonealdialys (PD) – metoder för dialys i hemmet

Peritonealdialys (PD) i hemmet

Peritonealdialys (PD) renar ditt blod genom att använda din bukhinna (peritoneala membranet) som filter när det finns dialyslösning i din bukhåla. Tack vare detta kan PD utföras i hemmet, på arbetet eller när du reser, antingen av dig själv eller med hjälp av en närstående. Du kan utföra peritonealdialys (PD) på dagen eller när du sover, vilket ger dig flexibilitet att planera dina dialysbehandlingar kring ditt dagliga schema. Peritonealdialys (PD) är en behandling som normalt utförs varje dag. 

Patient som får centerbaserad hemodialys

Hemodialys i hemmet (hem HD)

Hemodialys (HD) filtrerar ditt blod med en maskin och ett syntetiskt membran som kallas dialysator. Liksom peritonealdialys (PD) kan den utföras i ditt eget hem, antingen under dagen eller när du sover, ofta med hjälp av en närstående. Möjligheten att utföra behandling utan hjälp från sjukvårdspersonal kan göra det möjligt för dig att planera ditt behandlingsschema kring jobb, skola eller andra aktiviteter. Hemodialys i hemmet (hem HD) är en behandling som normalt utförs 3-6 gånger i veckan. 

Patient som får centerbaserad hemodialys (HD) – dialysmetoder

Klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)

Hemodialys (HD) kan också utföras på ett sjukhus eller en dialysklinik under överinseende av vårdpersonal. Klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD) brukar kräva att du besöker sjukhuset eller kliniken tre gånger i veckan för behandlingar som varar mellan 3 och 5 timmar varje gång. Din behandling övervakas noggrant och du kan ställa frågor direkt till personalen. Dessutom kommer det att finnas andra på plats som får en liknande behandling.

Utforska dina behandlingar

Jämförelse av olika typer av dialysbehandlingar

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla typer av dialysbehandling passar dina fysiska, kliniska och känslomässiga behov eller din livsstil. Varje typ av behandling har olika fördelar och överväganden. Var förberedd på att diskutera dessa med din vårdgivare för att säkerställa att du väljer den behandling som passar dig bäst.

Jämförelse av behandlingar
Andra behandlingsalternativ vid kronisk njursjukdom (CKD)

Andra behandlingsalternativ vid kronisk njursjukdom (CKD)

Det finns andra behandlingsalternativ än dialys som du kan överväga. Om du uppfyller kraven kan du fundera på en njurtransplantation. För vissa kan konservativ vård utan dialysbehandling vara ett lämpligt alternativ.

Lev bra med dialys

Lev bra med dialys

Oavsett vilken typ av behandling du väljer är det ytterst viktigt att prioritera ditt fysiska och känslomässiga välbefinnande under hela din behandling så att du kan leva ett bra liv med kronisk njursjukdom (CKD). Nästa steg är att upptäcka hur du kan anamma en sund livsstil och leva ditt liv som du vill.