Klinikbaserad hemodialys

Klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD) är ett behandlingsalternativ där ditt blod filtreras utanför din kropp med hjälp av en dialysmaskin och ett tillverkat filter som heter dialysator. Här kan du lära dig mer om klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD).

Vad är klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)?

Hemodialys (HD) är en typ av dialys som filtrerar ditt blod utanför din kropp med en maskin och en dialysator, ett tillverkat filter som fungerar som en konstgjord njure.

Kronisk njursjukdom – utforska behandlingsalternativ

Hur fungerar klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)?

Om du behandlas med klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD), kommer du normalt resa till sjukhuset eller din dialysklinik 3 gånger i veckan för en behandling som varar mellan 3 och 5 timmar varje gång, beroende på vilket dialysschema din vårdgivare har ordinerat. Där blir du omhändertagen av en sjuksköterska eller annan vårdgivare under din behandling. 

Alternativ för centerbaserad hemodialys

Att välja typ av klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)

Om du och din vårdgivare beslutar att klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD) är det bästa behandlingsalternativet för dig, kan du välja mellan att få behandlingar på ett center under dagen (HD på dagen) eller, i vissa fall, att få dem på natten (HD på natten). Hemodialys (HD) på dagen är det vanligaste behandlingsalternativet, och det är mest troligt att denna typ av behandling finns tillgänglig för dig. Dina sessioner kommer att schemaläggas vid en tid som passar sjukhuset eller kliniken. Dagar och tider för behandling tilldelas beroende på tillgängliga platser.

Arm som tillhör patient som får centerbaserad hemodialys

Förbereda sig inför klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)

Innan dina klinikbaserade hemodialysbehandlingar (klinikbaserad HD) påbörjas behöver du också genomgå en kirurgisk procedur som skapar en dialysaccess under din hud som kallas en fistel. Denna fistel låter ofiltrerat blod flöda från dina blodkärl genom hemodialysmaskinen och låter sedan rent blod flöda tillbaka till dina blodkärl. Access till blodet skapas genom att föra in två nålar i fistelns blodkärl.

Sjukvårdspersonal som diskuterar fördelar med centerbaserad hemodialys

Fördelar med klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)

Klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD) utförs under övervakning av ett stöttande, kliniskt team, vilket betyder att du kan få hjälp av andra med behandlingen. Du kan utnyttja behandlingstiden till att sova, läsa, arbeta på din bärbara dator, lyssna på musik eller göra något annat som du tycker om. Du får även möjlighet att prata med andra dialyspatienter så att du kan dela information och berättelser om dialys som både liknar din egen eller är annorlunda.

Vad händer sen?

Peritonealdialys (PD) i hemmet

Det finns andra typer av dialys och några av dessa kan t.o.m. utföras i hemmet. Lär dig mer om peritonealdialys (PD).

Hemodialys i hemmet (hem HD)

Du kanske även kan utföra hemodialys i ditt eget hem. Lär dig mer om hemodialys i hemmet (hem HD).

Andra behandlingsalternativ

Om du och din vårdgivare beslutar att dialys inte är lämpligt för dig finns det andra behandlingsalternativ som du kan överväga. Lär dig mer om andra alternativ för behandling av kronisk njursjukdom (CKD).