Hemodialys i hemmet

Hemodialys i hemmet (hem HD) är ett behandlingsalternativ som filtrerar ditt blod utanför din kropp med hjälp av en dialysmaskin och ett tillverkat membran som heter dialysator. Här kan du lära dig mer om hemodialys i hemmet (hem HD). 

Vad är hemodialys i hemmet (hem HD)?

Hemodialys (HD) är en typ av dialys som filtrerar ditt blod utanför din kropp med en maskin och en dialysator, ett tillverkat filter som fungerar som en konstgjord njure.

Patient som får automatisk peritonealdialys (APD) i hemmet

Hur utför jag hemodialys i hemmet (hem HD)?

Om hemodialys i hemmet (hem HD) är en lämplig behandling för dig kommer din vårdgivare att utbilda dig i hur du förbereder din dialysmaskin och annan utrustning, för in nålar på rätt sätt och visar dig hur man utför behandlingarna på ett tryggt sätt.

Older person flying a toy airplane with his grandson

Hemodialys i hemmet (hem HD) kan ge dig mer frihet

Jämfört med att få dialys på en klinik eller ett sjukhus ger hemodialys i hemmet (hem HD) dig mer flexibilitet att planera behandlingarna kring aktiviteter som du tycker om. Det är t.o.m. möjligt att du kan resa när du får hemodialys i hemmet (hem HD). Du bör prata med din vårdpersonal innan du planerar aktiviteter eller resor, eftersom de kan ge dig mer information om hur du håller dig säker och hälsosam medan du lever ett aktivt och givande liv.

Arm som tillhör patient som får hemodialysbehandling i hemmet

Förbereda sig för hemodialys i hemmet (hem HD)

Innan du börjar med hemodialys i hemmet (hem HD) behöver du 4–6 veckors utbildning för att kunna utföra behandlingen på ett säkert och effektivt sätt. Du kan behöva en närstående som hjälper dig med dina hemodialysbehandlingar i hemmet (hem HD), därför behöver denna person också få utbildning. 

Home home hemodialysis -  Preparing your home for Home HD

Förbereda ditt hem för hemodialys i hemmet (hem HD)

För att kunna utföra säker och effektiv hemodialys i hemmet (hem HD) behöver du ett särskilt avsett, rent område där du utför dina dagliga behandlingar. Du behöver också en stol eller säng som är bekväm att sitta i eller ligga på under behandlingen och en telefon som du kan använda för att ringa nödvändiga samtal till ditt vårdteam. Ditt rena område behöver anpassas för dialys med rätt typ av eluttag som krävs för din dialysmaskin, en vattenkälla som är lätt att komma åt under behandlingen och ett rörsystem som dränerar allt avloppsvatten. Dessa justeringar kommer att organiseras av din klinik eller ditt sjukhus.

Någon i vårdteamet brukar komma på besök och hjälpa dig att besluta om den lämpligaste platsen för din behandling och förvaring av din utrustning.

Fördelar med hemodialys i hemmet

Fördelar med hemodialys i hemmet (hem HD)

Hemodialys i hemmet (hem HD) kan vara rätt behandlingsalternativ för dig om det passar ditt medicinska och fysiska tillstånd samt ditt val av livsstil. Hemodialys i hemmet (hem HD) ger dig möjlighet att njuta av den komfort och frihet som du får av att utföra dialys på en plats som känns bekant och säker, samtidigt som du kan få professionell hjälp via telefon vid behov. Ditt liv kan bli mer flexibelt om du utför dina behandlingar hemma eftersom du slipper åka till sjukhuset eller kliniken regelbundet.

Vad händer sen?

Peritonealdialys (PD) i hemmet

Det finns andra typer av dialys som kan utföras i hemmet. Lär dig mer om peritonealdialys (PD).

Klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD)

Du kanske föredrar att få dialys på ett sjukhus eller en klinik i din närhet. Lär dig mer om klinikbaserad hemodialys (klinikbaserad HD).

Andra behandlingsalternativ

Om du och din vårdgivare beslutar att dialys inte är lämpligt för dig finns det andra behandlingsalternativ som du kan överväga. Lär dig mer om andra alternativ för behandling av kronisk njursjukdom (CKD).