Lev bra med dialys

Genom att ta hand om din psykiska och fysiska hälsa under tiden du får dialys kan du få ut det mesta av behandlingen och fortsätta att leva ett bra liv.

Många aspekter av ditt liv kan påverkas när du får dialys. Ju bättre du tar hand om din kropp och ditt sinne, desto lättare blir det för dig att hantera den krävande behandlingen och njuta av de aktiviteter som du tyckte om innan du diagnostiserades med kronisk njursjukdom (CKD). Du kanske inte orkar till att börja med men senare under behandlingen märker du kanske att du kan ta en mer aktiv roll i din behandling om du är fysiskt och psykiskt stark. Det kan till och med hjälpa dig att bibehålla en känsla av normalitet trots alla stora livsförändringar som inträffar.

Lev bra med dialys

Hantera dina känslor

Prata om ditt tillstånd

Intimitet och kronisk njursjukdom (CKD)

Motionera med dialys

Resa med dialys

Kost och dialys

Hantera känslomässiga aspekter av din diagnos

Hantera dina känslor

Det kan vara en utmaning att anpassa sig till ett liv med ett kroniskt tillstånd. Det är sannolikt att du och dina närstående har upplevt många olika känslor, oavsett om du precis har fått diagnosen eller om du redan får behandling. Det är inte lätt att hantera dessa känslor, men det är viktigt för din psykiska och fysiska hälsa att kunna känna igen dem och prata om dem när du får dialys.

Prata om din njursjukdom och ditt tillstånd

Prata om ditt tillstånd

Att prata med din familj, dina vänner och andra människor som får dialys om din upplevelse av kronisk njursjukdom (CKD) kan göra det enklare för dig, och dem, att hantera de fysiska och psykiska svårigheter som din diagnos innebär. Att prata med andra kan hjälpa dig att förstå dina egna känslor, så att du får mer kontroll och slipper känna dig överväldigad. Stöd och råd från dina närstående kan hjälpa dig att sätta nya och värdefulla perspektiv på det du upplever.  

A couple walking together and holding hands while on an outdoor stroll

Intimitet och kronisk njursjukdom (CKD)

Med ett omfattande behandlingsschema kan det hända att funderingar på hur kronisk njursjukdom (CKD) påverkar din aptit för sex verkar mindre viktiga. Men ditt sexliv är en viktig del av din fysiska och känslomässiga hälsa. Genom att förstå hur och varför sexlivet kan förändras till följd av ditt tillstånd, kan både du och din partner känna er mer avslappnade.

Woman walking her brown dog outside near a large tree

Motionera med dialys

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för att hålla dig fysiskt och psykiskt stark när du får dialys. Genom att följa ett motionsschema som du tycker är roligt kan det hjälpa dig att sänka ditt kolesterol, kontrollera din vikt, minska stress och ångest och förbättra hjärthälsan, bland många andra fördelar. Att fortsätta vara aktiv kan också hålla dig mentalt stimulerad, vilket kan få dig att se din behandling på ett mer positivt sätt och inspirera dig att göra det bästa av ditt liv med dialys.  

LivingWell_SE.jpg

Vägledning om att leva bra med dialys

Vi har skapat en enkel översikt över vilka val och aktiviteter som kan hjälpa dig att leva ett givande liv när du får dialys. Ladda ned översikten och skriv ut den eller dela den med din familj eller vårdgivare. 

Ladda ned
Airplane flying through the clouds to represent patients traveling while on dialysis

Resa med dialys

Om du planerar allting ordentligt bör du kunna fortsätta resa när du får dialys, oavsett om du reser till jobbet eller åker utomlands på semester. Detta gäller särskilt om du får PD, eftersom denna typ av behandling kan ge dig mer flexibilitet att resa. Att resa kan pigga upp och hjälpa dig att känna dig oberoende när du får dialys.

Matvanor, kost och dialys

Kost och dialys

Om du får dialys innebär det särskilda överväganden vad gäller kost. Om du vet vad du ska och inte ska äta när du får dialys och följer dessa instruktioner kan det hjälpa till att hålla din kropp i balans. Att följa en njurvänlig kost kommer antagligen att innebära att du behöver anpassa din normala rutin. Din vårdgivare eller dietist kan hjälpa dig att göra upp en plan som du känner dig bekväm med.

Leva med kronisk njursjukdom (CKD)

Är du närstående eller god vän till någon som får dialys?

Ditt liv kommer att förändras på olika sätt om du är närstående eller god vän till en patient som får dialys. Om du vet vad du kan förvänta dig blir det lättare att förbereda sig inför framtiden. Läs mer om vad du kan förvänta dig, hur du kan ge stöd till din närstående och varför det är viktigt att ta hand om dig själv.

Lär dig mer